Jumat, 18 November 2011

biografi Ir.Soekarno (bahasa.sunda)


CONTO RIWAYAT HIRUP SINGKAT

Wasta                          : Ir. Soekarno /  Kusno Sosrodihardjo
Wasta  alitna                : Bung Karno
Tanggal lahir                 : Blitar, 6 Juni 1901
Maot                            : Jakarta, 21 Juni 1970
Agama                         : Islam
Sakola                          : - HIS di Surabaya (indekos di bumi Oemar Said Tokroaminoto,                                                                                                                                                           politisi heubeul nu ngadirikeun Syarikat Islam)
- HBS (Hoogere Burger School) lulus taun 1920
- THS (Technische Hoogeschool atanapi sakolah Tekhnik Tinggi nu ayeuna ngajadi ITB) di    Bandung lulus 25 Mei 1926
Ibu                               : Ida Ayu Nyoman Rai
bapak                           : Raden Soekemi Sosrodihardjo
Istri sareng putra           : Istri I :  Oetari                         ( Nikah 1921  )
                                      Istri 2 :  Inggit Garnasih           ( Nikah  1923 )
                                      Istri 3 :  Fatmawati                  ( Nikah  1943 )
Ngagaduhan putra        :  Guntur ( 1944 ), Megawati ( 1947 ), Rachmawati (1950 ), Sukmawati ( 1952 ),Guruh ( 1953 ).
                                      Istri 4 :  Hartini                        ( Nikah  1952 )
Ngagaduhan putra        :  Taufan ( 1951 ), Bayu ( 1958 ).
                                      Istri 5 :  Ratna Sari Dewi         ( Nikah  1962 )
Ngagaduhan putra        :  Kartika ( 1967 )
                                      Istri 6 : Haryati                        ( Nikah  1963 )
Ngagaduhan putra        : Ayu        ( 1965 )
                                      Istri 7 :  Yurike Sanger            ( Nikah  1964 )
                                      Istri 8 :  Kartini manoppo        ( Nikah  1965 )
                                      Istri 9 :  Heldy Djafar  ( Nikah  1966 )


Karir                            :
-    Presiden Indonesia kahiji
-         Proklamator Kamerdekaan Indonesia ( sareng Mohammad Hatta ) nu kajadianana tanggal 17 Agustus 1945.
-         Ngarumuskeun Pancasila, UUD 1945 sareng dasar-dasar pamerentahan Indonesia kalebeut ngarumuskeun naskah proklamasi Kamerdekaan. Anjeunna sempet dibujuk kanggoangkat ka Rengasdengklok, Kajadian Rengasdengklok.
-         Ngarengsekeun sengketa Indonesia-Belanda.
-         Ngayakeun Konferensi Asia Afrika nu ngahasilkeun Gerakan Non Blok
-         Ngagabung mingpin Partindo (1931).
Karya                           :
-         Arsitek Gerbang Malabar
-         Arsitek pangwangunan Kompleks Asian Games, Kompleks Olahraga nu paling sae di Asia dina waktos eta. Arsitek pembangunan Hotel Indonesia.
-         Ngadamel Jalan Jakarta-Bypass,
-         Jeung ngabangun Masjid Istiqlal sareng
-         Monumen Nasional
-         Teras diwangun Hotel Indonesia di Jakarta, Hotel Ambarukmo di Yogyakarta, Samudera Beach Hotel di Pelabuhan Ratu, dan Bali Beach Hotel di Pantai Sanur, Bali. Jeung Tugu Selamat Datang.
-         Kanggo nyongsong Asian Games, diwangun kompleks Gelanggang Olahraga Senayan, nu dinamian Gelora Bung Karno.
Organisasi                    :
-         Presiden dina Sidang Istimewa MPRS
-         Soekarno ngadirikeun Algemene Studie Club di Bandung. Organisasi ieu ngajadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia nu diwangun dina taun 1927
-         Gerakan 3A
-         Jawa Hokokai
-         Pusat Tenaga Rakyat (Putera)
-         BPUPKI
-         PPKI  
-         KNIP
-         Jong java ( Pemuda Jawa )
 

1 komentar: